ثبت نام ورود
تلفن : 02188714023 همراه : 02188103874

خرید ورق گالوانیزه | ورق گالوانیزه (تاریخ بروزرسانی : جمعه 30 فروردین 1398 19 آوریل 2019)

کد نوع و سایز تولید کننده ضخامت وزن قیمت واحد
12040 ورق گالوانیزه تاراز 0.5 0.6 - 75000 مشاهـده
12039 ورق گالوانیزه تاراز 0.6 0.6 - 72000 مشاهـده
12038 ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 1 0.5 - 72500 مشاهـده
12036 ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 1.25 0.5 - 72500 مشاهـده
12033 ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 1.5 0.5 - 72500 مشاهـده
12030 قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 0.5 بلند 0.5 - 74000 مشاهـده
12028 ورق گالوانیزه هفت الماس 0.6 0.6 - 73000 مشاهـده
12026 ورق گالوانیزه هفت الماس 0.8 بلند 0.8 - 72000 مشاهـده
12004 خرید ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1 1 - 72000 مشاهـده
12003 قیمت ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1.5 1.5 - 70000 مشاهـده
12002 قیمت ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.55 0.55 - 74000 مشاهـده
12001 ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.35 0.35 - 91000 مشاهـده
12000 قیمت ورق گالوانیزه کاشان 0.5 بلند 0.5 - 77500 مشاهـده

خرید ورق گالوانیزه | ورق گالوانیزه


ورق گالوانیزه چیست؟ به ورق آهنی که با فلز روی پوشش داده شده ، ورق گالوانیزه گفته میشود. ورقهای گالوانیزه به دلیل پوشیده شدن با روی، حتی در صورت خراشیدگی، تغییر شکل فیزیکی، تنش و پرس، زنگ نمیزنند.تخصص ما: گالوانیزه خرید گالوانیزه قیمت گالوانیزه خرید ورق گالوانیزه قیمت ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه گالوانیزه سرد گالوانیزه گرم ورق گالوانیزه رنگی خرید ورق گالوانیزه رنگی فروش ورق گالوانیزه رنگی قیمت ورق گالوانیزه رنگی ورق گالوانیزه کاشان خرید ورق گالوانیزه کاشان قیمت ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه اصفهان خرید ورق گالوانیزه اصفهان قیمت ورق گالوانیزه اصفهان خرید ورق گالوانیزه امیبرکبیر کاشان قیمت ورق گالوانیزه امیبرکبیر کاشان ورق گالوانیزه امیبرکبیر کاشان خرید ورق گالوانیزه هفت الماس ورق گالوانیزه هفت الماس قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس خرید ورق گالوانیزه تاراز ورق گالوانیزه تاراز قیمت ورق گالوانیزه تاراز خرید ورق گالوانیزه شهرکرد ورق گالوانیزه شهرکرد قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد ورق گالوانیزه کاشان 0.45 کوتاه قیمت ورق گالوانیزه کاشان 0.45 کوتاه خرید ورق گالوانیزه کاشان 0.45 کوتاه ورق گالوانیزه ضخامت 0.3 گالوانیزه ضخامت 0.4 ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ورق گالوانیزه ضخامت 1 ورق گالوانیزه 0.7 ورق گالوانیزه 0.6 ورق گالوانیزه 0.8 ورق گالوانیزه 0.5 ورق گالوانیزه 0.45 کوتاه ورق گالوانیزه 1.5 فولاد کویر کاشان خرید ورق گالوانیزه 0.45 بلند خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0.3 خرید گالوانیزه ضخامت 0.4 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 1 خرید ورق گالوانیزه 0.7 خرید ورق گالوانیزه 0.6 خرید ورق گالوانیزه 0.8 خرید ورق گالوانیزه 0.5 خرید ورق گالوانیزه 0.45 کوتاه خرید ورق گالوانیزه 1.5 قیمت ورق گالوانیزه 0.45 بلند قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0.3 قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 1 قیمت ورق گالوانیزه 0.7 قیمت ورق گالوانیزه 0.6 قیمت ورق گالوانیزه 0.8 قیمت ورق گالوانیزه 0.5 قیمت ورق گالوانیزه 0.45 قیمت ورق گالوانیزه 1.5